به گزارش پارس نیوز، «سلنا گومز» با یکی دیگر از کیف‌های کلکسیون مشترکش با «کوچ» را می بینید 

2010293_565