به گزارش پارس نیوز، ماهایا پطروسیان نوشت : بابا دارد موسیقی کلاسیک گوش می‌دهد و محاسبه میکند…نباید مزاحمش بشم اولین تولدت دور از ما و دور از اینجا مبارک بابا جان

44