به گزارش پارس نیوز، این هم یک عکس تیره و تار از «آریانا گراندی» در حال اجرا روی صحنه را می بینید 

2010284_450