به گزارش پارس نیوز، مجله‌ی «آبزرور» عکس «شان مندز» را با عنوان «شاهزاده‌ی موسیقی پاپ» روی جلد خود قرار داد.

2010283_912