به گزارش پارس نیوز، «ریحانا» با این عکس پودر برنزه کننده‌ی جدید «فنتی بیوتی» را معرفی کرده است. البته با توجه به این که پوست خود ریحانا به اندازه‌ی کافی برنزه است نمی‌توانید روی اینکه با استفاده از این محصول شما هم این رنگی شوید حساب باز کنید

2010279_240