به گزارش پارس نیوز، مسعود ده نمکی با انتشار این عکس نوشت: 
صیاد دلها
روحت شاد

AndroidOnlineNewsImage (3)