به گزارش پارس نیوز، کاوه سماک باشی با انتشار این عکس نوشت: 
تعظیم من در مقابل عکاسانِ زحمت کش و بی ادعایی که هر عکسی به یادگار دارم از اونهاست.دمِ تک تک عکاسان؛خبرنگاران؛دستیاران کارگردان؛همه عوامل پشت دوربین گرم که باعث میشن ما دیده بشیم.
خسته نباشیدِ جانانه من به همه شما رفقای گلم

AndroidOnlineNewsImage (2)