به گزارش پارس نیوز، بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت: 
برای موفق شدن از سه مرحله باید گذشت:

ابتدا مورد تمسخر واقع می شوی

سپس با خشونت به مخالفت با تو می پردازند

سرانجام به تو ایمان می آورند. (عاشق سیب رو هوام تو عکس)

AndroidOnlineNewsImage (1)