به گزارش پارس نیوز، در برنامه تلویزیونی «نسل امروز» محمدحسین ایمانی خوشخو، محمد معتمدی و حسین شریعتمداری مساله سلبریتی ها و شهرت را بررسی می کند.
برنامه تلویزیونی «نسل امروز» جمعه این هفته ۲۳ فروردین با نگاهی آسیب شناسانه به مسئله سلبریتی ها، پدیده شهرت را مورد بررسی قرار می دهد.
محمدحسین ایمانی خوشخو معاون سابق هنری وزارت ارشاد و استاد دانشگاه مهمان ویژه و محمد معتمدی خواننده نیز مهمان نسل امروزی این برنامه است.
در بخش نسل دیروزی هم حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مورد موضوع شهرت صحبت خواهد کرد.
برنامه تلویزیونی «نسل امروز» جمعه ها ساعت ۱۰:۲۰ از شبکه ۵ پخش خواهد شد. تهیه این برنامه مریم فیروزی و اجرا و سردبیری آن نیز بر عهده امیر ابراهیم رسولی است.