به گزارش پارس نیوز، «جرمی رنر» در تور مطبوعاتی فیلم «انتقام جویان: پایان بازی»، هرچند چیزی از تور در این عکس معلوم نیست!

2010274_945