به گزارش پارس نیوز، «آماندا سیفرید» در یکی از مراسم‌هایی که به منظور حمایت از حیوانات برگزار شده است. او طرفدار پر و پا قرص شرکت در این جور مراسم‌ها است.

2010272_272