به گزارش پارس نیوز، فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت: 
همیشه دوست داشتم وقتی میام خونه زنگ بزنم و کسی با لبخند درو روم باز کنه.
از قصد کلید با خودم نمیبردم و با اینکه چند باری هم پشت در موندم ولی حس بهتری داشتم.
این روزا اما خودم شدم اون کسی که در خونه رو باید روی بقیه باز کنه و خودش که میرسه پشت در کلید بندازه تو قفلو بیاد تو.
جالبه دنیا . شما کدومتون مثل من دلتون نمیخواد کلید ببرید و خودتون درو باز کنید؟

AndroidOnlineNewsImage