به گزارش پارس نیوز، «ویل اسمیت» در سفر به هندوستان، سفری که به قول خودش درک جدیدی از خودش، هنرش و حقایق این دنیا به او بخشیده است.

2010270_789