به گزارش پارس نیوز، «جسیکا چستین» روی جلد مجله‌ی «ونیتی فر» را می بینید

2010266_172