به گزارش پارس نیوز، فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت:  صبح وقتی چشممم رو باز کردم این رو دیدم. نمیخواستم بینِ همه تبریکای قشنگی که بقیه بهم گفتن گمش کنم. ولی دیگه طاقت نیاوردم و گذاشتم. شما دو تا همه جون و دلِ من هستید.

AndroidOnlineNewsImage (7)