به گزارش پارس نیوز،  سعید سهیلی با انتشار این عکس نوشت: همراه با ابوالفضل خان پور عرب در مراسم بزرگداشت استاد جمشید مشایخى

AndroidOnlineNewsImage (2)