به گزارش پارس نیوز، الناز شاکردوست نوشت : …کنارش حس خوبى داشتم

555