به گزارش پارس نیوز، ترلان پروانه نوشت : به هرکس که می‌نگرم در شکایت است

درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟

44

ترلان پروانه