به گزارش پارس نیوز، مریم معصومی نوشت : همیشه یک راز باش، آن هم رازی کلافه کننده! آدم ها به محض اینکه از تو همه چیز بدانند، ترکت می کنند! 

11