به گزارش پارس نیوز، الهه حصاری نوشت : Remember when you prayed for the things you have now . اون روزهایى رو به یاد بیار که براى چیزهایى که الان دارى دعا میکردى

تصاویر-اینستاگرام-بازیگران-640-1-600x740