به گزارش پارس نیوز، جواد یساری در مراسم یادبود جمشید مشایخی را مشاهده می کنید

AndroidOnlineNewsImage (11)