به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت: بپذیرم و اونهارو تصحیح کنم، سعى مى کنم هنر درست زندگى کردن رو تمرین کنم و مثل یک هنرجوى واقعى از لحظاتم بیشترین بهره رو ببرم، تیاتر براى من خودِ زندگى هست و من از لحظه هاى بى نظیرش درس مى گیرم، امیدوارم نمره قبولى بگیرم!
امشب فهمیدم، بیشتر باید دقت کنم که با بیانى درست و لحنى مناسب منظورم رو بیان کنم، درست مثل لحظاتى که یک نقش رو زندگى مى کنم، مگر نه اینکه یک بازیگر باید بر بیان و بدنش تسلط داشته باشه، نمى توانى مهربانى را با لحنى نامناسب زندگى کنى!
بیشتر تمرین مى کنم تا روى صحنه زندگى درخشان و بى نظیر بازى کنم، من تلاشم را بیشتر کرده و ممارست خواهم کرد، ولى نمى دانم نتیجه مطلوب در چه زمانى بدست خواهد آمد؟
برایم انرژى مثبت بفرستید من خیلى به دعاى خیر محتاجم.
کنار شما حالم خوب است دوستاى خوب و عزیزم دم همتون گرم

AndroidOnlineNewsImage (10)