به گزارش پارس نیوز، محمد اصفهانی در مراسم یادبود جمشید مشایخی را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (9)