به گزارش پارس نیوز،  سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس نوشت: وقتی ردپای خدا را در زندگی پیدا کردم... فهمیدم میتوانم پاهایم را از گلیمم درازتر کنم. و خواسته هایم از قد خودم بزرگتر باشند. حتی داشتن آرزوهایم محال را حق خودم بدانم.

AndroidOnlineNewsImage (7)