به گزارش پارس نیوز، مارال فرجاد این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (5)