به گزارش پارس نیوز، بهاره رهنما این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (3)

AndroidOnlineNewsImage (2)