به گزارش پارس نیوز، نیلوفر پارسا این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (18)