به گزارش پارس نیوز، حضور گوینده خبر ۲۰:۳۰ با لباس سپاه پاسداران.

AndroidOnlineNewsImage (17)