به گزارش پارس نیوز، ویدا جوان این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (16)