به گزارش پارس نیوز، حامد غفاری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (12)