به گزارش پارس نیوز، محسن افشانی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (10)