به گزارش پارس نیوز، کتایون ریاحی در مراسم یادبود جمشید مشایخی را مشاهده می کنید

AndroidOnlineNewsImage (1)