به گزارش پارس نیوز، هانیه توسلی و عکسی که در هرمز گرفته‌ شده.

2008271_237