به گزارش پارس نیوز، شهرزاد عبدالمجید نوشت : هرآنچه آدمی در خیال خود تصویر کند، دیر یا زود در زندگیش نمایان می‌شود. برای پیروزی در بازی زندگی، باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم.

اینستاگرام بازیگران 639

شهرزاد عبدالمجید