به گزارش پارس نیوز، شراره رخام نوشت : اگر می خواهید شخصیتی گیرا و کاریزماتیک داشته باشید نباید کاری کنید که دیگران از شما خوششان بیاید بلکه باید کاری کنید  که وقتی در کنار آنها هستید آنها نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند همراه با راضیه زیبا و عزیزم در کلینیک بنیتا ، که همیشه با عشق و انرژی مثبتش لحظه هام را زیباتر میکنه

اینستاگرام بازیگران 639