به گزارش پارس نیوز، فریبا کوثری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
خیلی وقت است که دیگر.توقعی از کسی ندارم
نه از توجهشان خوشحال می شوم نه
بی تو‌جهیشان عذابم میدهد
وقتی مدام گلایه میکنی و رفتارشان تغییر نمیکند
مجبوری خودت تغییر کنی
گاهی برای آرامشت باید تغییر کنی
باید نبینی نشنوی نخواهی
میدانی ،همه دلخوری ها برمیگردد به همین توقع داشتن
مثلاآدم از یک غریبه نه چیزی به دل میگرد نه ناراحت میشود و نه با
کوچک ترین تلنگری میشکند
باید غریبه شد با همه
باید غریبه پنداشت
تمام کسانی را که
روزی با رفتارشان باعث
آزار روحت شدند
غریبه که باشند سرمای لحن و رفتارشان نمیسوزاند تا مغز استخوانت را...
باید غریبه شد
گاهی حتی با خودت..
 

AndroidOnlineNewsImage (3)