به گزارش پارس نیوز، امیر کاظمی با انتشار این عکس نوشت: 
کاش دنیا
جورِ بهتری
بد بود... .
#معین_دهاز

AndroidOnlineNewsImage (8)