به گزارش پارس نیوز، مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: 
تو فکر یک سقفم
یه سقف بی روزن
یه سقف پابرجا، محکمتر از آهن
#مجید_واشقانی

AndroidOnlineNewsImage (7)