به گزارش پارس نیوز، مهدی شاه حسینی با انتشار این عکس نوشت: ندیدن در خندوانه از واجبات واجبات است 

5555