به گزارش پارس نیوز، علیرضا عصار با انتشار این عکس نوشت: 
ما بیرونِ زمان ایستاده ایم
با دشنه ى تلخى در گرده هایمان
هیچ کس با هیچ کس سخن نمیگوید
که خاموشى

AndroidOnlineNewsImage