به گزارش پارس نیوز، شبنم فرشادجو نوشت : ینی یه عکس درست و حسابی با آقای مدیری ندارم

تولدتون مبارک آقای مدیری عزیز ، به حرف مسئولین بی مسئولیت گوش ندین اصلن ناراحتم نشین

اینستاگرام بازیگران 638