به گزارش پارس نیوز، نیلوفر شهیدی نوشت : ‌ بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست اما … آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست؛ اقیانوس محبت است بعضی ها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست اما … سخن که می گویند، در جادوی کلامشان غرق می شوی بعضی ها قد و قامتشان معمولیست اما … حضورشان، تپش قلب می آورد بعضی ها خیلی معمولی هستند اما … همین معمولی بودنشان از آنها جذابیتی منحصر به فرد می سازد زندگیتان مملو از این بعضی ها..

اینستاگرام بازیگران 638

نیلوفر شهیدی