به گزارش پارس نیوز، داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: دنیا نمی‌گذرد این ماییم که رهگذریم... پس در هر طلوع و غروب زندگی را احساس کنیم و مهربان باشیم، شاید فردایی نباشد شاید باشد و ما نباشیم...

AndroidOnlineNewsImage (8)