به گزارش پارس نیوز، حسام منظور با انتشار این عکس نوشت: برادر جان...

AndroidOnlineNewsImage (7)