به گزارش پارس نیوز، لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت: لذت دیدن زاهدان و زابل و زهک، تماشاى شهر سوخته و موزه هاى جذابش... مردمان مهربان و خونگرم و زنهاى هنرمندى که با سوزندوزى هنر خلق میکنند و زیبایى مى آفرینن...

AndroidOnlineNewsImage