به گزارش پارس نیوز، تا جایی که ما میدونیم شات به معنی عکس هست، اون سه شاتی که نوشتین رو نفهمیدیم یعنی چی! البته شات در فرهنگ لغت معین معنای دیگه‌ای داره که ادب حکم میکنه ننویسیم.

AndroidOnlineNewsImage (1)