به گزارش پارس نیوز، بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت: 
المنة لله که دلم صید غمی شد
کز خوردن غم های پراکنده برستم
............
چون نیک بدیدم که نداری سرِ سعدی
بر بخت بخندیدم و بر خود بگرستم

AndroidOnlineNewsImage (3)