به گزارش پارس نیوز، محمدرضا غفاری با انتشار این عکس نوشت: دل دار برادران محمودی.

AndroidOnlineNewsImage (8)