به گزارش پارس نیوز، سعید روستایی با انتشار این عکس نوشت: سکانسی که ناجوانمردانه حذف شد

AndroidOnlineNewsImage (5)