به گزارش پارس نیوز، این هم تبریک امیر جدیدی به سبک خودش!

چهره ها در شبکه های اجتماعی؛ تولد ببر کورد فروردینی